hans-foto

Hans van der Mark

Visual artist

After years of being an intensive gallery owner and having participated in national and international exhibitions and art fairs, I am once again making art. 

My works are characterized by the intensive search for all kinds of materials, tools and techniques.

I work scraping, scouring, wiping, rinsing and cutting.

The use of unusual materials from the environment, sticking canvases together and releasing them again characterize my approach.

Coincidence and controlled action go hand in hand in my works on canvas, paper, cardboard, panel and board.

Formally, my work is labelled as abstract.

For me, however, there is no distinction between realistic and abstract art.

The appreciation of visual art is relentlessly dependent on the capability of the viewer to interpret it.

Reality is not foreign to me. 

It is true that the neutral reality is partly artificially created by mankind.

Visual art therefore cannot be strange enough.

Dutch:
Hans van der Mark

Beeldend kunstenaar

Na jaren intensief galeriehouder te zijn geweest en aan landelijke en internationale exposities en kunstbeurzen te hebben deelgenomen, ben ik zelf weer bezig met het maken van kunst.

Mijn werken zijn kenmerkend door de intensieve zoektocht naar allerlei materialen, gereedschappen en technieken. Ik werk al schrapend, schurend, wegvegend, spoelend en snijdend. Het toepassen van ongebruikelijke materialen uit de omgeving, doeken tegen elkaar aan te plakken en weer los te laten karakteriseren mijn werkwijze. Toeval en gestuurde actie gaan hand in hand in mijn werken op doek, papier, karton, paneel en board.

Formeel behoren mijn werken tot de categorie abstract. Voor mij is er echter geen onderscheid tussen realistische en abstracte kunst. Beeldende kunst is ongenadig afhankelijk van het wel of niet ontwikkelde interpretatievermogen van de beschouwers.

De werkelijkheid is mij niet vreemd. Wel dat de neutrale werkelijkheid door de mensheid deels kunstmatig is gemaakt. Beeldende kunst kan daarom al niet vreemd genoeg zijn.